Zamów bezpłatnie

Nie tylko idealne narzędzie do dyspozycji ewangelistów i dynamicznych wspólnot organizujących ewangelizację, ale także wspaniała pomoc dla osób otwierających Pismo Święte w tramwaju, autobusie, pociągu lub w ramach nieformalnych spotkań koleżeńskich i studiów biblijnych. Taką ocenę uzasadnia zarówno współczesne tłumaczenie, jak i mapki dostosowane do treści tekstu, pomagające czytelnikowi “przenieść się” w miejsca, w których przebywał i wypełniał swoją misję Pan Jezus Chrystus.

Ewangelia Jana w wydaniu Ligi Biblijnej, jest częścią serii wydawniczej, składającej się z Ewangelii Łukasza i Marka. Planowane jest również wydanie Ewangelii Mateusza. Niniejsze wydanie jest dostępne również jako część kursu biblijnego oferowanego przez Ligę Biblijną.

Przekład: Ewangeliczny Instytut Biblijny


Zamów bezpłatnie

Bardzo dobry przekład.