EWCH "odNowa" uznaje wyłącznie Słowo Boże jako jedyne źródło wiary, życia i postępowania. Nie uznajemy ludzkiej - pozabiblijnej - tradycji która przez setki lat uległa i wciąż ulega ciągłej transformacji. Uznajemy niezmienność Słowa Bożego w jego obecnej formie. Zgadzamy się z tym co jest nazwane jako:

Credo Korynckie - 1 Koryntian 15.3b-5

  • Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;

  • Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;

  • I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu.

Zgadzamy się z tym co jest napisane i dążymy do tego by to osiągnąć:

  • "Kto uwierzy i zostanie zanurzony (ochrzczony), będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony". - ewangelia Marka 16,16

  • "Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. (...) Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.". ewangelia Jana 3,3.5

  • "Z oddaniem też trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (...) Wszyscy zaś wierzący byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości oraz mienie i rozdzielali je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie udzielali się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca " Dzieje Apostolskie 2,42-46

  • "On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej", Efezjan 4,11-13Drogi Przyjacielu, jesteś na placu budowy ;) Właśnie ubieramy cały szkielet w treść. Zaglądaj tu co kilka dni :)